Důležité upozornění

Datum vystavení

Byli jsme informováni, že se po obci pohybuje osoba,

která se snaží vniknout do obydlí se záměrem odcizení majetku.

Doporučujeme důkladně si zabezpečit svůj majetek.