Nemocnice Ivančice

Datum vystavení

Od 2.6.2021 budou umožněny návštěvy pacientů na lůžkových odděleních, a to pouze ve středu a sobotu v čase od 14:30 do 16:30 h, za dodržení platných hygienických opatření a podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Povolení návštěv se nevztahuje na covidová oddělení s výjimkou terminálních stavů.

Návštěva se musí při vstupu na oddělení ohlásit zdravotnickému pracovníkovi.

Návštěva bude umožněna pouze osobám které:

-          nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

-          předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hod., potvrzení bude akceptováno pouze od                  poskytovatele zdravotních služeb,

-          nebo předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR neuplynulo více než 180 dní,

-          nebo certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19:

o   kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

o   nebo kdy od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

-          mají po celou dobu návštěvy řádně nasazený respirátor FFP2 a při vstupu na oddělení si dezinfikují ruce.

Ve stejnou dobu mohou být na pokoji maximálně 2 navštěvující osoby a doba návštěvy jednoho pacienta v jeden den nesmí překročit 20 minut.

Zdravotnický pracovník může počet návštěvníků a dobu návštěvy přizpůsobit situaci provozu na oddělení.