VŘ - referent odboru kancelář starosty a Obecního živnostenského úřadu