Dění v obci

Kalendář akcí v obci

Popis akce / detail Datum pořádání akce Kde Pořadatel:
Turnaj v petanque Vo Křibácký kule 2021 Hřiště u ČOV, 13.00 Luboš Bok
Pohádkový les 2021 U lesa za fotovoltaickou elektrárnou MŠ + ZŠ + SPOZ